Nieuwsarchief

    De wetenschapsshow over media

    We leven in een Mediaverse. De mens kan niet meer zonder media, we zijn ermee vergroeid. En dus is het hoog tijd om media eens nader te onderzoeken.

    Begrijp het nieuws van morgen beter met Voorkennis

    Explainers volgen meestal het nieuws, Voorkennis bereidt je voor op het nieuws in de nabije toekomst. Wat gebeurt er als er een ruimteoorlog uitbreekt? Hoe blijft de flitsstad leefbaar? En gaan we ...

Ontvang het laatste Universiteit van Nederland nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL